Retro lexikon

Home 
Gyűjtemény 
Kvek 
Irodalom 
Contac me

 

Informatika történeti arcképcsarnok

Computer pioneers

- 1900

1901-1970

 1971-1993

 1993-

Abacustól a Facebookig és azon túl!

Az alábbi táblázatban igyekeztem összegyűjteni a számítástechnika (és a kapcsolódó területek: matematika, távközlés, hírközlés stb.) fejlődésének fő mérföldköveti, személyiségeit, vállalatait és főbb alkotásaikat.

Természetesen ez egy szubjektív válogatás amit a végtelenségig lehetne bővíteni!

Minden jó ötletet (és hibajavítást) köszönettel veszek!

In the table below I tried to gather the main milestones, personalities, businesses and major works of computing (and related fields: mathematics, telecommunications, etc.).

Of course this is a subjective sort that could be extended indefinitely!

All the good ideas (and bug fixes) I'm grateful for!

Irodalom: Wikipedia, History of computers, Computer Hope,

Biographies Pioneers of computing, stb. stb.

 

Mechanikus számológépektől a mikroprocesszorig

Alfred Tarski

1901-1983

Lengyel matematikus. A négy legnagyobb logikus közé számítják Arisztotelész, Frege és Gödel mellett.

 

Curt Herzstark

1902-1988

Curta számológép (1947)

 

Mina Spiegel Rees

1902-1997

American mathematician. She was the first female President of the American Association for the Advancement of Science (1971) and head of the mathematics department of the Office of Naval Research of the United States. Rees was a pioneer in the history of computing and helped establish funding streams and institutional infrastructure for research.

 

Alonzo Church

1903-1995

matematikus, Lambda calculus,

 

John V. Atanasoff

1903-1995

Atanasoff–Berry Computer (ABC).

" first electronic digital computer" (1939)

 

Clifford Berry

1918-1963

Oleg Losev

1903-1942

"Crystodyne" zinc oxide electronic oscillator constructed by Hugo Gernsback in 1924 to Losev's instructions. The zinc oxide point contact diode which serves as the active device is labeled (9). These devices were the first semiconductor oscillators.

 

George Stibitz

1904-1995

complex number calculator, Model 1 (1940)

 

John Grist Brainerd

1904-1988

He made his chief contribution to computing when he played a major management role in realizing the proposals of engineer J. Presper Eckert and the late physicist John W. Mauchly to build ENIAC.

 

Alston Scott Householder

1904-1993

Householder has contributed in different ways to the organisation of research. He was president of the Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) and of the Association for Computing Machinery (ACM). He was a member of the redactional committees for Psychometrika, Numerische Mathematik, Linear Algebra and Its Applications, and has been editor in chief of the SIAM Journal on Numerical Analysis. He opened up his wide personal bibliography on numerical linear algebra in form of a KWIC index.

 

Derrick Henry Lehmer

1905-1991

American mathematician who refined Édouard Lucas' work in the 1930s and devised the Lucas–Lehmer test for Mersenne primes. Lehmer's peripatetic career as a number theorist, with he and his wife taking numerous types of work in the United States and abroad to support themselves during the Great Depression, fortuitously brought him into the center of research into early electronic computing.

 

Grace Hopper

1906-1992

American computer scientist and United States Navy Rear Admiral. In 1944, she was one of the first programmers of the Harvard Mark I computer and invented the first compiler for a computer programming language. She popularized the idea of machine-independent programming languages, which led to the development of COBOL, one of the first high-level programming languages.

 

Vladimir K. Zworykin

1888-1982

A televíziózás úttörője, a katódsugár csöves képátvitel feltalálója.

Szerepe volt az elektronmikroszkóp kifejlesztésében.

 

Philo T. Farnsworth

1906-1971

Az első működő TV rendszer megalkotója és szabadalmaztatója.

Később magfúzióval is kísérletezett.

Mintegy 300 szabadalommal rendelkezett.

 

Kurt Gödel

1906-1978

 Kurt Gödel osztrák matematikus matematikai logika és a metamatematika nagy jelentőségű tétele, mely (a Gödel második nemteljességi tételével együtt) destruktív hatást gyakorolt a matematika formális nyelvekre építő megalapozási kísérleteire. Amellett, hogy a tételnek az analitikus nyelvfilozófiában is fontos szerepe van, bizonyításának módszere nagyban hozzájárult a rekurzív matematika (így a számítógép-tudomány) fejlődéséhez.

 

 

Gondolkodó gépek, M3

Tarján Rezső

1908-1978

Konrad Zuse

1910-1995

Z1, Z2, Z3, Z4 számítógépek (1936-42)

 

 

Benjamin Burack

1901- ?

Burack's electric logic machine 1937

 

 

Ikonoszkóp (1938), (a Televízió őse)

Tihanyi Kálmán

1897-1947

Chester Carlston

1906-1968

Xerográfia, fénymásoló (1938)

Selényi Pál

1884-1954

Marian Rejewski

1905-1980

A német rejtjelező ENIGMA kód feltöröje,

a lengyel "Bomba" megépítője

 

Alapítók:

William Redington Hewlett

1913-2001

David Packard

1913-1996

 HP (1939)

 

Alan Turing

1912-1954

Turing teszt,  (1943)

Heath Robinson codebreaking machine

Lengyel, Brit és amerikai Bomba története

Turing Bombe,

1939

Colossus (the world's first electronic programmable computer),

1943-45

 

,

Maxwell Newman

1897-1984

 

Thomas Harold Flowers

1905-1998

 

 

William Thomas Tutte

(Bill Tutte)

1917-2002

Matematikus, Gráfelmélet, kódfejtés

 

Cuthbert Hurd

1911-1966

Számítógép-tudós és vállalkozó, aki nagyban hozzájárult az International Business Machines első általános célú számítógépének a kifejlesztéséhez.(IBM 650)

 

 

A 20. század egyik legkiemelkedőbb matematikusa,

A matematika történetében csak egy termékenyebb alkotó volt nála: a svájci Leonhard Euler.

Erdős Pál

1913-1996

Claude Shannon

1916-2001

Claude Elwood Shannon amerikai híradástechnikus és matematikus, az információelmélet megalapítója.

Fő művét (A Mathematical Theory of Communication) 1948-ban publikálta.

 

Howard Aiken

1900-1973

MARK I-IV (1944)

 

Freddie Williams

1911-1977

Williams - Kilburn cső

 

Katódsugaras memóriarendszer

 

Tom Kilburn

1921-2001

 

John W. Mauchly

1907-1980

ENIAC, (1946)

EDVAC (1949)

 

J. Presper Eckert

1919-1995

Arthur Walter Burks

1915-2008

 

Jean Jennings Bartik

1924-2011

..was one of the original programmers for the ENIAC computer. She studied mathematics in school then began work at the University of Pennsylvania, first manually calculating ballistics trajectories, then using ENIAC to do so. She and her colleagues developed and codified many of the fundamentals of programming while working on the ENIAC, since it was the first computer of its kind. After her work on ENIAC, Bartik went on to work on BINAC and UNIVAC, and spent time at a variety of technical companies as a writer, manager, engineer and programmer. She spent her later years as a real estate agent and died in 2011 from congestive heart failure complications.

 

Williem Philips

1914-1975

MONIAC /Monetary National Income Analogue Computer/ (1949)

Hidraulikus analóg számítógép

 

Jay Wright Forrester

1918-2016

Véletlen-elérésű mágnesmag memória feltalálása

 

Maurice Vincent Wilkes

1913-2010

EDSAC, "Neumann elvek" (1949)

John von Neumann

1903-1957

 

Holográfia (1947) alkalmazása

Gábor Dénes

1900-1979

William Shockley

1910-1989

Tranzisztor (1947)

Bell Laboratories

 

John Bardeem

1908-1991

Walter Brattain

1902-1987

Bashir Rameyev

1918-1994

"Rameyev's inventions paved the way for the development of a new field in Soviet science—electronic computing—and for the formation of a new branch of industry that supported it."

 

 

VIR, Comporgan Rendszerház

Dr. Pompéry Béla

1918-2015

Heinz Zemanek

1920-2014

" Austrian computer pioneer who in 1955 developed the first complete transistorised computer on the European continent. The computer was named Mailüfterl — German for "May breeze" — in reference to Whirlwind, a computer developed at MIT between 1945 and 1951."

 

Frederic Williams és Tom Kilburn

Ferranti Mark 1 (1951)

Az első kereskedelmi fogalomba került számítógép

 

 

Werner Jacobi

1904-1985

 

Első félvezetős integrált erősitő

(5 tranzisztor egy lapon) szabadalma (1949)

 

 

 

Rényi Alfréd

1921-1970

Geoffry Dummer

1909-2002

Az integrált áramkör koncepciójának első(?)  leírója (1952)

 

 

MANIAC 1952

Mathematical Analyzer, Numerical Integrator, and Computer

 

Alapítók:

Eugene McDermott,

J. Erik Jonsson,

Patrick E. Haggerty,

Cecil Howard Green

Texas Instruments (1951)

Texas Instruments emerged in 1951 after a reorganization of Geophysical Service Incorporated, a company founded in 1930 that manufactured equipment for use in the seismic industry, as well as defense electronics.

 

Horst Feistel

1915-1990

DES (Data Encrytion Standard) kódolás kidolgozója

 

An Wang

1920-1990

Wang Labortories (1951)

"Komoly szerepet játszott az adattárolást forradalmasító ferritgyűrűs tároló, illetve a    később nagy karriert befutott floppylemez kifejlesztésében, melynek mérete (5,25 col) állítólag Wang ötlete volt, aki egy szalvétát vett alapul a meghatározásához."

 

 

Szakterületei: nagy rendszerek folyamatirányítása, tudás alapú rendszerek, tudásreprezentáció, tudáskinyerés, tudáselmélet, robotlátás, alakfelismerés. Nemzetközi folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja, publikációinak száma meghaladja a 270-et.

Vámos Tibor

1926-2021

Roger Lee Easton

1921-2014

Roger Lee Easton, az amerikai műholdas navigációs rendszer (Global Positioning System – GPS) egyik feltalálója és megtervezője. Easton volt az egyik szerzője a Project Vanguard című pályázatnak, melyet a műholdas rendszert kialakítani szándékozó amerikai haditengerészet végül 1955-ben elfogadott. A kutató egész életét ennek a szakterületnek szentelte.

 

 

"A számítógéppel segített tervezés és gyártás legjelentősebb hazai úttörője és rendkívüli nemzetközi hatású szakértje volt."

Hatvany József

1926-1987

 

MESZ-1 ( Műegyetemi Számítógép ). 1955-57

Kozma László

1902-1983

 

TRADIC (1955)

TRAnsistor DIgital Computer was the first transistorized computer in the USA, completed in 1954.

 

Sergey Lebedev

1902-1974

BESM-1 computer

 

Rudolf Hell

1901-2002

Telefax, szines scanner, TV, nyomtatás technológia (1956)

 

Evelyn Berezin

1928-2018

A világ első szövegszerkesztő program készítője

 Redactron (1971)

 

Ken Olsen

1926-2011

DEC Digital Equipment Corporation

1957

 

Lodewijk F. Ottens

1926-1921

Kompakt magnókazetta kifejlesztője (1963)

 

Harlan Anderson

1929-

DEC PDP-1 (1959),

 

Artur C. Clarke

1917-2008

"Clarke volt az, aki 1945-ben felvázolta a geostacionárius pálya alkalmazását a távközlésben: az Egyenlítő fölött, harminchatezer kilométeres magasságban pályára állított három, a Földdel szinkronban keringő műholddal megoldható a vezeték nélküli kommunikáció a bolygón."

 

 

Logikai gép, katica (1957)

Muszka Dániel

1930 - 2018

 

Logikai gép (1958)

Kalmár László

1905 -1976

John McCarthy

1927-2011

LISP programozási nyelv (1958)

mesterséges inteligencia kutató

 

 

The RCA 501 was a transistor computer manufactured by RCA beginning in 1958.

 

 

Az első magyar magnetofon, a Vörös Szikra megalkotója (1958)

Sztereo rádió adás kidolgozója

Csicsátka Antal

1911-1976

Robert Howard

1923-2014

Mátrix nyomtató (1970)

 

Paul Baran

1926-2011

Csomagkapcsolt hálózat (1959)

 

John Warner Backus

1924-2007

American computer scientist. He directed the team that invented the first widely used high-level programming language (FORTRAN) and was the inventor of the Backus-Naur form (BNF), a widely used notation to define formal language syntax. He also did research in function-level programming and helped to popularize it.

 

Benoît Mandelbrot

1924-2010

Lengyel származású francia-amerikai matematikus. A fraktálok fogalmának felfedezője, az általa köztudatba emelt Mandelbrot-halmazt róla nevezték el.

 

Ted Nelson

1937-

Xanadu ( first hypertext project) 1960

 

Herbert Simon

1916-2001

Simon polihisztor volt. Egyik alapító atyja volt azon tudományoknak, melyek ma nagyon fontosak. Pl.: mesterséges intelligencia, információfeldolgozás, döntéshozatal, problémamegoldás stb.

Simon úttörő volt a mesterséges intelligencia feltalálásában, az Allen Newell-lel közösen létrehozott Logikus Teória Szerkezet megépítésével (1956), és az Általános Problémamegoldó Gép (GPS) (1957) megalkotásával.

 

Jean E. Sammet

1928-

Az első széles körben használt, matematikai formulák kezelésére alkalmas programozási nyelvet a,

FORMAC (FORmula MAnipulation Compiler),

Ő fejlesztette ki az IBM-nél 1962-ben

 

 

The IBM 7030, also known as Stretch, was IBM's first transistorized supercomputer. (1961)

 

Dorothy Vaughan

1910-2008

Katherine G. Johnson

1918-

Mary Jackson

1921-2005

NASA matematikusai

A számolás joga (film kritika)

 

Donald Davies

1924-2000

Csomagkapcsolt hálózat 1967,  

 

ARPANET (az Internet őse) 1969

 

Larry Roberts

1937-

 

J.C.R. Licklider's

1915-1990

 

Leonard Kleinrock

1934-

 

Jack Kilby

1923-2005

Texas Instruments, első integrált áramkör 1958

Microchip 1961

 

 

EDLA-I, EDLA-II (1959)

Ladó László

1919-2007

 

Edelényi László

 

 

M3 számítógép (1956-58, 1960-65)

Varga Sándor

MTA KKCS vezetője

 

Dömölki Bálint

1935-

 

Kovács Győző

1933-2012

 

Varga László

1931-(?)

Robert Noyce

1927-1990

Fairchild Semiconductor (1957)

microchip (1962),

 

 

 

 

 

 

 

Intel (1968), Intel 4004 chip (1971)

 

 

 

 

Moor törvénye (PDF)

Andrew Grove

1936-2016

Gordon Moore

1929-

Jack Hoerni

1924-1997

Kurt Lehovec

1918-2012

 

Mikromat (1966), Didaktomat (1965)

Kovács Mihály

1916-2006

Marvin Minsky

1927-2016

Mesterséges inteligencia kutató.

"Minsky úgy tekintett az emberi agyra, mint egy gépezetre, amelynek működését tanulmányozni lehet, és reprodukálható egy számítógépen. A zseniális tudós kutatásai és találmányai vezettek el olyan intelligens gépek megalkotásához, mint a sakkmesteri szinten játszó sakkozógépek, az autót építő robotok, a DNS-t elemző programok, a szoftverek, amelyek élethű dinoszauruszokat, robbanásokat, földönkívüli világokat teremtenek a filmekhez."

 

Dudley Allen Buck

1927-1959

Cryotron

1953-57

 

 

EMG-830 (1969), HUNOR

Klatsmányi Árpád 

1927-2003

 

Samsung Electronics (1969)

 

 

 

"Vasvári György: NJSZT informatikai biztonsági szakértő nyugdíjas CISM, címzetes egyetemi docens, arany diplomás villamos mérnök, a magyar számítástechnika kiemelkedő alakja"

Vasvári György

1930-2015

Seymour Paper

1928-

LOGO programozási nyelv

 

Richard Garwin

1928-

Neki "köszönhetjük" a működő hidrogén-bombát épp úgy, mint a nukleáris robbantásokat monitorozó figyelő rendszer létrehozását. Kevésbé katonásan pedig az orvostudomány az MRI-t, míg mi, felhasználók a lézerprintert és az érintőképernyőt.

 

 

DEC PDP-10 (1964)

 

Gene Amdahl

1922-2015

IBM System/360 (1965) főkonstruktőr

 

 

"Lehmann professzorral közösen írott "Program Evolution" című könyvük a szoftvertechnológia egyik legismertebb forrásmunkája. Tudományos munkásságának elismertségét jelzi, hogy a virtuális memória rendszerekről publikált cikke 1983-ban a két évtized legtöbbet hivatkozott publikációja volt a szoftver területén. "

Bélády László

1928-

Donald Knuth

1938-

A a TeX betűszedő rendszer kifejlesztője

Fő műve: A számítógép-programozás művészete

( The Art of Computer Programming)

 

 

- 1900

1901-1970

 1971-1993

 1993-

Utolsó frissítés:: 2017-02-15

Copyright (c) 2005 NK

mail02.gif