Retro lexikon

Home 
Collection 
Books 
Irodalom 
Contac me

Retro lexikon

 

Yeno

(Korea)

Yeno MX-64

Gyártási év:1984

CPU: Z80A

RAM: 64 KB

Yeno DPC-64

Gyártási év:1984

CPU: Z80A

RAM: 64 KB

Yeno SC-3000

Gyártási év:1983

CPU: NEC D780C

RAM:

Copyright (c) 2005 NK

mail02.gif