Retro lexikon

Home 
Gy￴em 
Kvek 
Irodalom 
Contac me 

Retro lexikon

 

GENERAL-TELETON PAXON

Forrás:MSX HARDWARE LIST , Old-computers

PC K-50 (MSX)

Gyártási év:1980

CPU:Z80A

RAM:12-48 KB

PC T-50 (MSX)

Gyártási év:1983

CPU:Z80A

RAM:32 KB

PC T-55 (MSX)

Gyártási év:198..

CPU:Z80A

RAM:32 KB

Copyright (c) 2005 NK

mail02.gif